Bréif

Schreif denger Boma, dengem Bopa oder soss engem Familljemember, deen’s du vill gäer hues, e léiwe Bréif. Wann’s du nach net sou gutt schreiwe kanns, kanns du de Bréif duerch e flott Bild (z.B. vun dir, denger Famill, dengem Haus, denger Liblingsspillsaach) ersetzen. Schenk hir/him däi Bréif oder däi Bild, a weis hir/him domat, dass du u si/hien denks!