Déieren

Fro deng Mamma oder däi Pappa, ob si dir 10 verschidden Déieren ausprinte kënnen an dann all Déier ausschneiden. Lee elo déi 10 Déieren ëmgedréint op en Dësch a mësch se gutt duercherneen. Zéi dann een Déier a kuck, wéi eent et ass. Kenns du dëst Déier? Weess du och, wéi ee Geräisch et mécht? Packs du et, déi 10 Déieregeräischer nozemaachen?