Häerz

Et gi vill Boma’en a Bopa’en, déi an engem Alters- oder Fleegeheem sinn an sech eleng fillen, well kee si besiche kënnt. Maach hinnen eng kleng Freed a mol hinnen e schéint Bild, fir datt si gesinn, datt si net eleng sinn. Wann’s de wëlls, da schreif e klenge Message dobäi a schéck däi Bild un en Alters- oder Fleegeheem an denger Géigend oder bréng hinnen et mat dengen Eltere laanscht!