HüttBauen

Bau dir eng Hiel dobannen oder eng Hütt dobaussen, wou’s du dech e bëssen dra verkrauche kanns. Dat geet ganz liicht an du brauchs dofir net vill: eng Decken oder e Lëlldech, Ficelle, Wäschklameren, en Dësch oder e Stull, asw. – looss denger Fantasie fräie Laf!

Wann deng Hiel fäerdeg ass, da maach dir et mat e puer Këssen an denge Liblingssaachen doranner gemittlech.