HüttBauen

Bau dir eng Hütt dobannen oder dobaussen, wou’s du dech e bëssen dra verkrauche kanns. Dat geet ganz liicht: Lee einfach eng Decken oder e Lëlldech iwwert en Dësch (oder de Gaardendësch) a schonn hues du eng Hiel! Maach dir et mat e puer Këssen, Bicher a Spillsaachen doranner gemittlech.