Orangen

Fir dëst Spill brauchs du eng Orange oder e klenge Ball. Klemm d’Orange tëschent deng Been a probéier se esou vun enger Säit vun der Stuff op déi aner ze transportéieren. Mee opgepasst, wann d’Orange erof fält, muss du rëm vu vir ufänken!