Schieter

Lee dech op eng Plaz, wou d’Sonn schéngt, mat engem Blat Pabeier, engem Bläistëft an e puer klenge Spillsaachen.
Dréi dech Richtung Sonn a kuck, datt de Schiet vun denger Spillsaach op däi Blat fält. Wann dat geschitt, dann zeeche mat dengem Bläistëft d’Konture vun deem Schiet. Duerno kanns du däi Bild ganz ausmolen.
Du kanns dëst Spill mat verschiddene Spillsaache probéieren. Huel zum Beispill däin Dino, däin Auto oder deng Giraff a kuck, wat geschitt!

Quell : Debbie Gillard