Schong

Ziel denger Mamm, dengem Papp oder denge Geschwëster hir Schong. Kuck gutt am ganzen Haus oder der Wunneng no, dass de kee vergëss. Ween huet déi meeschten a wéi vill? So zu deem, deen déi meeschten huet, e misst 10 Kniebeugen oder Pompele maachen!