Sich-a-Fann

Fro deng Famill oder deng Frënn, fir dir haut e puer Aufgaben ze stellen. Et geet drëms, sou séier wéi méiglech déi Saach ze fannen, déi si dir soen. Weis, wéi séier’s du bass!

Hei e puer Iddien: “Fann sou séier wéi méiglech…”:

  1. … eppes Roudes!
  2. … eppes Quadratesches!
  3. … eppes aus Holz!

Deng Famill oder deng Frënn kënnen dir och nach aner Aufgabe ginn oder dir kënnt d’Rolle wiesselen.