SichDeFeeler

Hei ënnendrënner gesäis du 2 Fotoen. Déi 1. ass d’Original, op der 2. hu mir 5 Saache geännert. Fënns du déi 5 Ënnerscheeder? D’Opléisung fënns du, wann’s du op d’Feld “Opklappen” ënnert de Fotoe klicks.