Sortéieren

Fir dëst Spill brauchs du 3 grouss Behälter wéi z.B. Wäschkierf oder grouss Schosselen an 10 Puer Strëmp an 3 verschiddene Faarwen. Gëff all Behälter eng vun de Faarwe vun de Strëmp. Géi e grousse Schrëtt vun de Behälter fort a versich d’Strëmp an de Behälter mat der selwechter Faarf ewéi d’Strëmp ze geheien! Wéi vill Strëmp landen am richtege Behälter? Eventuell kanns du mat dësem Spill dengen Elteren hëllefen, déi frësch gewäsche Strëmp ze sortéieren. Wann’s du net genuch Strëmp fënns, kanns du dëst Spill och mat “Duplo” Stécker amplaz vu Strëmp spillen.