Ertaaschten

Wéi gutt kanns du Saache mat dengen Hänn ertaaschten? Fro deng Elteren, datt si dir 5 Saache raussichen, déi’s du kenns a wou’s du och weess, wéi se heeschen (z.B. e Läffel, e Stéck Uebst, eng kleng Spillsaach asw). Deng Eltere leeën dës 5 Saachen elo an e Stoffkuerf (oder eng Kappzich vun engem Këssen), sou datt’s du net gesäis, wat dran ass. Fuer lo mat enger Hand an de Kuerf a fill déi éischt Saach. Wat ass et? So deng Äntwert an zéi den Objet dann aus dem Kuerf, fir ze kucken, ob’s du e richteg ertaascht hues! Sou ertaaschts du eng Saach no der anerer, bis näischt méi am Kuerf ass. Packs du et och, déi aner Saache richteg z’ertaaschten?