Telefon

Ruff denge Grousselteren oder soss engem Familljemember, deen’s du scho laang net méi gesinn hues, un an ziel him/hir/hinne, wat’s du déi lescht Deeg Schéines gemaach hues.