Waasser

Komm mir maachen e klengt Experiment. Dofir brauchs du eng Schossel aus Glas, déi hallef voll mat Waasser ass. Da brauchs du och nach e klengt Stéck Holz, eng Jick, e klenge Steen, eng Mënz, e Korkstopp an en Äiswierfel. Wéi eng Saache mengs du géifen uewe schwammen? Komm mir kucken eis lo mol un, ob’s du alles richteg wosst. Lee d’Saachen all ganz lues an d’Waasser a kuck mol, wat geschitt! Probéier nach mat anere Saachen, déi’s du doheem hues, wat uewe schwëmmt a wat net!