WaasserEemeren

Fir dëst Spill brauchs du ee groussen Eemer an dann nach souvill kleng Eemeren oder Behälter, wéi Matspiller do sinn. Fëll de groussen Eemer mat Waasser a stell dësen dobaussen op de Buedem. Placéier dann déi eidel Eemeren/Behälter mat Ofstand zum vollen Eemer. Gëff all Spiller ee Becher. Jiddere versicht elo domat souvill wéi méiglech Waasser aus dem groussen Eemer a säi Behälter ze transportéieren. Wien herno, wann de groussen Eemer eidel ass, am meeschte Waasser a sengem Eemer/Behälter konnt sammelen, ass gewonnen. Vill Spaass! 🙂